Panaszlevél az intézményi bezártság enyhítésére

Egyesületünk néhány tagja fogyatékossága okán intézményben él. A COVID vírus első hulláma már nagyon nehéz helyzetbe hozta őket azáltal, hogy 3 hónapra teljes izoláltságba kerültek, se ők nem mehettek ki, se látogatókat nem fogadhattak semmilyen formában. Jelenleg a második hullámban ugyanezt kénytelenek átélni. Ez a mértékű elzártság súlyos lelki, mentális problémákat okoz, emellett a szabad vallásgyakorláshoz, a szabad mozgáshoz, és a munkához való alapvető emberi jogokat is sérti. Egyszerűen fogalmazva: a társadalmi együttélés szempontjából nem fair, hiszen mi, intézményen kívül élők jelenleg is szabadon járunk-kelünk, dolgozunk, szórakozni járunk, utazunk, ügyeinket intézzük, vásárolunk. 

Az alábbi levél tartalmát juttatuk el segítő szándékkal a mai napon az érintett pécsi intézmény fenntartóinak, vezetőinek postai úton és emailben, melyre panasz lévén a  szociális törvény 94/E. § (14) bekezdése alapján 15 napon belül választ várunk.

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, dr. Szilágyi Béla, elnök, Csábi Lászlóné belső ellenőrzési igazgató

Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona, Gyuró Anikó Katalin intézményvezető

Tárgy: panasz

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Tisztelt Igazgató Asszony!

Egyesületünk nevében szeretnénk panasszal élni és egyben segítségünket felajánlani a Covid-19 vírus miatt ismét bezártságra ítélt fogyatékossággal élő tagjaink gondozásában.

A pécsi Malomvölgyi Szociális Otthonban élő fogyatékossággal élők kijárásának és látogathatóságának teljes tilalmát nem tartjuk az EU emberi alapjogokhoz méltónak és a társadalmi együttélés szempontjából sem méltányosnak. Ezen véleményünket az ombudsmanhoz is eljuttattuk, és kértük, hogy segítsen az intézmények fenntartóinak egy a krízishelyzetekre kidolgozott ajánlással. Ez folyamatban van.

Addig is azonban mielőbb tenni kívánunk az intézményekben élők lelki, mentális épségének megőrzéséért, és mivel a People First Egyesület fogyatékossággal élőkkel foglalkozik, elsősorban Pécsett, ezért kifejezetten értük, a Malomvölgyi Szociális Otthonra vonatkozóan.

A bezártság érthetően súlyos  – remélhetőleg nem visszafordíthatatlan – mentális problémákat okozott már az első hullám alatti elszigeteltségben, mely most hatványozottan jelentkezik.

Javaslataink, felajánlásaink és panaszaink a következőek:

felajánljuk egyesületi tagjaink szakmai segítségét a fogyatékossággal élők mentális, lelki segítségére. Két mentálhigiénés diplomás szakember tagunk a Malomvölgyi Szociális Otthonban önkéntes szerződés alapján egyéni coachingot, személyes fejlesztést, tanácsadást, illetve csoportos foglalkozásokat tartana. Képzettségük, szakértelmük, szakmai tapasztalatuk rendelkezésre áll (igény esetén diplomamásolatukat, referenciáikat megküldjük), segítségükre az intézményi kapacitást ismerve azonnal szükség van. Munkabérük nem releváns, önkéntesként végeznék tevékenységüket. A szerződésben kikötésre kerülhet, mely feltételekkel léphetnek be és dolgozhatnak az intézményben, hasonlóan a jelenleg is ki-be járó ott  dolgozókhoz.

Hasonlóan az előbbiekhez a lakók számára kiscsoportos tematikus beszélgetések biztosítását kérjük, akár szabadon választott témákról, akár a lakók igényei alapján felmerült aktualitásokról. Ennek moderálásában, összehívásában szükség esetén szintén szívesen nyújtunk segítséget.

Az udvar teljes területét vehessék igénybe a lakók, ne legyen leválasztva egy kijelölt terület. A fizikai kondíció megőrzése érdekében kerüljenek beszerzésre és felállításra kültéri, mozgáskorlátozottak és épek által együtt is használható egyszerű kültéri kondicionáló gépek. Ezek beszerzésében szintén segítséget vállal egyesületünk.

kérjük, hogy az időjárás függvényében (télen is) több udvari, szabadidős programot szervezzenek a fogyatékossággal élők részlegének. Javaslatunk pl. ételkészítés (bográcsozás, grillezés) a szabadban. Ehhez az alapanyagot a People First Egyesület biztosítja, szükség szerint önkénteseket is biztosítunk, hogy ne az amúgy is túlterhelt személyzetnek okozzunk plusz feladatot.

kérjük, hogy mielőbb vezessék be a pécsi Szent Lőrinc Gondozóotthonban jól bevált plexi fallal elválasztott találkozási lehetőséget. Ez – mintegy a börtön beszélők mintájára – megoldást nyújt az érintésmentes találkozásra a hozzátartozókkal, barátokkal, megszüntetve a teljes izoláltságot. Emellett a pécsi Életminőség Fejlesztő Szolgáltatások Intézménye (ÉSZI) mintájára a szabadban, az udvaron a kerítésen keresztül, biztonságos távolságot tartva is tegyék lehetővé a hozzátartozókkal, barátokkal való találkozást.

kérjük fontolják meg, hogy külön részleget hoznak létre a fogyatékossággal élők tartós bentlakásos intézményi részlegén azok számára, akik kijárnak, dolgoznak. Rájuk külön szabályok vonatkozhatnak, melyek betartásával részt vehetnek a társadalmi életben, csakúgy, mint kint élő fogyatékossággal élő társaik, akik jelenleg továbbra is dolgozni járnak. Ennek kidolgozásában szívesen nyújtunk bárminemű segítséget.

a szabad vallásgyakorlás a szabad mozgáshoz és a munkához való joghoz hasonlóan alapvető emberi jog.
Kérjük tegyék lehetővé a katolikus pap szolgálatainak igénybevételét, ha más módon nem lehetséges, legalább online eszközökkel.

Tegyék lehetővé a lakók szabályok betartásával történő, bizonyos ésszerű korlátok közé szorított boltba járását, amely a változatosabb és egészségesebb étrendet is hivatott megteremteni.

A munkába járás biztosítását – a Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935-2/2020/EÜIG 2020. szeptember 7-én kelt jelenleg is hatályos határozata alapján – intézményvezetői engedéllyel tegyék lehetővé.

Kérjük az intézmény által szervezett napi szabadidős tevékenységek céljából maga az intézmény is szervezzen napi csoportos, a szabályok betartásának felügyeletével történő kimenőt azoknak, akiknek erre szükségük van a lelki egészségük megóvása érdekében. Ilyen közös szabadidős tevékenység lehet például a közös séta a környéken a járványügyi előírások betartásával. Kísérő személyzet biztosításában szívesen részt veszünk.

A korlátozott kijárást (munka, bolt, séta) különösen méltányolható helyzetre hivatkozva kérjük megteremteni, mivel már az első hullám alatt mérhető módon rendkívüli romlás volt tapasztalható bentlakó társaink lelki egészségében. Az újabb bezárás okozta összeroppanás és visszafordíthatatlan folyamatok elkerülése végett belátható módon szükség van számukra is a térre, levegőre. Tagjaink vállalják, hogy nem mennek zárt helyre, nem találkoznak másokkal, betartják a szigorú higiéniai feltételeket.

Nem méltányos, hogy míg a társadalom nagy része szabadon jár-kel a vírushelyzetben is, számukra ez semmilyen módon nem lehetséges. Panaszoljuk ez okból  a járványügyi szempontból biztonságosan megszervezhető kimenők lehetőségének hiányát.

A szabályok betartásával ők ugyanúgy részese kell legyenek a társadalmi életnek, belátva, hogy rájuk – mivel zárt közösségben élnek – szigorúbb szabályok vonatkoznak, melyek betartását vállalják.

Mint látható, olyan lehetőségek, egyszerű megoldások bevezetését kérjük, melyeket a lakók és hozzátartozóinak igényei alapján állítottunk össze, minimális kéréseket tartalmaznak, az emberi alapjogok betartását kérik, és melyekkel nem kívánjuk sem anyagilag, sem munkaidővel terhelni az intézményt és dolgozóit. Igyekszünk mindkettőt átvállalni. Amennyiben valamely javaslathoz mégis plusz költség jelentkezik, annak megoldásában is szívesen segítünk. A fő hangsúly a közös problémamegoldáson, segítségnyújtáson van.

Pécs, 2020.10.21.

Mielőbbi válaszukat várva, együtt-gondolkodásukat megköszönve,

Üdvözlettel:

Pataki Veronika, elnök

a panaszlevél a teljes tagság és támogatóink egyetértésével született. Tagságunk jelenleg 34 fő

A levelet elveink alapján a nyilvánosság számára is elérhetővé tesszük. ”

 

 

1 thought on “Panaszlevél az intézményi bezártság enyhítésére

  1. Gyimesi Ferencné

    Teljes mértékben egyet értek a panasz tartalmával! Az intézmény befogadott speciális igényű, fogyatékossággal élő embereket, felvállalva az életük szakszerű segítését. Nem tudom mi áll a működésüket szabályozó okiratukban, de feltételezem, hogy az ilyen módon történő elzárkóztatásuk, mentális igényeik figyelmen kívül hagyása már EMBERTELEN, ÉRTHETETLEN, és indokolatlan!!! Felmerül a tények alapján a vezetőség alkalmatlanságának kérdése is! Mielőbbi gyors megoldás szükséges, széleskörű nyilvánosság bevonásával!!! Sok erőt, kitartást és több segítségnyújtást kívánok a PEOPLEFIRST Egyesület munkájához!

    Válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük