Válasz panaszunkra az intézményi bezártság kezeléséről

Meglepően elutasító választ kaptunk a Covid vírus okán a második hullámban ismételten teljes izoláltságban élő társainkkal kapcsolatos ügykezelést panaszoló levelünkre. A pécsi intézmény vezetője sajnos teljes mértékben figyelmen kívül hagyta levelünk segítő szándékát,  közös megoldásra törekvő voltát, és az együttműködés teljes hiányát mutató elutasításban részesültünk.

A törvény lehetőséget ad a fenntartóhoz fordulásra amennyiben nem értünk egyet. Amellett, hogy természetesen nem értünk egyet, mert nem érthetünk egyet a járványügyi előírások empátia és emberség nélküli értelmezésével, továbbra is a partnerségre törekszünk és továbbra is segíteni kívánunk. Ezt nyilvánítottuk ki a fenntartónak a mai napon eljuttatott levelünkben, bízva megértésükben, és annak felismerésében, hogy közös céljaink lévén továbbra is segítséget ajánlunk.

Az alábbiakban olvashatjátok a panaszlevelünkre kapott választ, majd ez alatt a mai napon a fenntartónak eljuttatott fellebbezésünket.

  • Első, panaszos levelüket (2020.10.21.) itt olvashatjátok újra:

Panaszlevél az intézményi bezártság enyhítésére

  • Panaszlevelünkre válasz (2020.11.10.):

link: panaszlevélre válasz Baptista Szeretetotthontól

  • Fellebbezés egyesületünktől a fenntartónak a mai napon elküldve (2020.11.18.):

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

1111 Budapest, Budafoki út 34/B

Szilágyi Béla, elnök

Csábi Lászlóné belső ellenőrzési igazgató

Tárgy: fellebbezés az 55385/8/25244/2020 iktatószámú panasz elbírálására

Tisztelt dr. Szilágyi Béla Elnök Úr!

2020.október 21-én kelt panaszos levelünk a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona – Pécs Intézményvezető Asszonya által elutasításra került. Válaszunkban elsősorban szeretnénk kinyilvánítani mélységes csalódásunkat, miszerint az együttműködést célzó, minden lehetséges módon segítséget felajánló levelünkre ilyen hangnemű választ kaptunk. Célunk azonban továbbra is az együttműködés, ezért jelen levelünkben a jogorvoslat lehetőségével élünk. Szeretnénk nyomatékosítani, hogy céljaink közösek, nem ellenség vagyunk, hanem partner. Úgy érezzük a Szeretetotthontól kapott levél félreértéseken alapszik, hiszen közös célunk kell legyen, hogy azok, akikért az intézmény megalakult és akik érdekében működik, jobban érezhessék magukat ott ebben a helyzetben is.

Jelen levélben nem kívánjuk pontról pontra Ön elé tárni jogi, valamint tapasztalatainkon alapuló cáfolatainkat, korrekcióinkat, hanem kérjük vizsgálja ki az ügyet és legyen segítségünkre egy többoldalú moderált beszélgetés (személyes vagy online) megteremtésében, melyen az ott lakók szubjektív tapasztalatai alapján, az intézmény fenntartói által esetlegesen nem ismert panaszok kerülhetnek nyugodt hangvételben,  moderátor bevonásával megbeszélésre. 

Ennek célja a valóban meglévő problémák feltárása és kezelése, illetve a hivatkozott rendelkezések tényszerű megismerése, a rendelkezési ellentmondások, illetve azok eltérő jogi alkalmazásának átbeszélése. Célszerűnek tartunk egy igényfelmérést a lakók és hozzátartozóik között a pécsi intézmény részéről, melynek megvalósításában, lebonyolításában szintén szívesen segítünk. 

A tényleges helyzet feltárását segítendő az alábbi kérdéseket is érdemes körbejárni közösen (az NNK határozatban – 42935-2/2020/EÜIG – foglalt intézmény elhagyási tilalomra vonatkozó kivételek): 

– Hányan hagyhatják el a lakók közül az intézményt munkavégzés céljából 2020. szeptember 7-e óta? Erre az NNK határozat lehetőség ad. Kitér az intézmény izolációs terve a munkavállaló lakók biztonságos elkülönítésének megszervezésére?

–  Hány esetben és milyen indokkal nyújtottak be az intézményvezetőnek “különösen méltányolható helyzetre” való hivatkozással kérelmet az intézmény elhagyására? Hányszor adott “különösen méltányolható helyzetre” való tekintettel az intézményvezető engedélyt az intézmény elhagyására?

– Történt igényfelmérés arra vonatkozóan, hogy a lakók közül hányan és milyen módon szeretnének élni az intézményen kívüli, az intézmény által szervezett napi szabadidős tevékenységekben való részvétel lehetőségével? Erre az NNK határozat lehetőséget nyújt. Hányszor szervezett az intézmény szabadidős tevékenységet az intézményen kívül 2020. szeptember 7-e óta?

Az Intézményvezető Asszony által leírtakban több esetben eltérést tapasztalunk a megélt valóság és a szándék között. Tudjuk, hogy a jelen helyzetben milyen nehéz jó döntéseket hozni, megértjük a felelősség óriási súlyát, ám a lakók lelkiállapota olyan mértékben romlik, hogy az általunk felvetett probléma kezelése nem tűr halasztást. Ez a fenntartó érdeke is kell legyen, hiszen a lakók, hozzátartozóik a kialakult helyzet miatt türelmetlenek, depressziósak, ezáltal az amúgy is leterhelt személyzet számára nehezebben kezelhetőek. A járványügyi helyzet rendkívül komoly, megoldása azonban nem lehetséges empátia, emberség nélkül. A probléma tehát igen komplex, megoldása azonban még ebben az azóta szigorúbban korlátozott helyzetben is lehetséges. 

Tekintettel arra, hogy hasonló helyzet bármikor jelentkezhet, akárcsak egy influenza járvány esetén, az eljárásrend, módszertan hangsúlyozottan közös, minden résztvevő érdekét képviselő kidolgozása feltétlenül szükséges. Magyarországon egyelőre még nincs hagyománya, de a civil szervezetek bevonása az intézmények életébe jogos igényünk. 

Korábbi levelünkben leírt segítő javaslatank továbbra is nyitottak az intézmény számára (mentálhigiénés támogatás, tematikus beszélgetések, szabadidős programok, a korlátozások enyhítését követően a kijárásban segítségnyújtás, a más hasonló intézményekben már bevált plexi fallal vagy az udvarban a kerítésen keresztüli érintkezés lehetőségének megteremtése, a munkavállalás folytatásának segítése).

Kérem jelezze számunkra, elfogadható-e a javaslatunk a többoldalú problémafeltáró és kezelő beszélgetésre, vagy van-e saját megoldási mód, melyet közösen véghezvihetünk? 

Megértő és együttműködő válaszát előre is köszönöm,

Pécs, 2020.11.18.

Üdvözlettel:

Pataki Veronika

elnök

A levelet elveink alapján a nyilvánosság számára is elérhetővé tesszük. “

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük