Archívumok

Pécs Városi Civil Keret 2024

Projekt címe:
Pécs Városi Civil Keret 2024

Projekt időtartama:
2024.06.01.– 2024.11.30.

Támogató:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt összefoglaló:
Folytatjuk amit tavaly elkezdtünk, és a város támogatásával 5 újabb, valóban akadálymentes pécsi és Pécs környéki helyszínt tárunk fel az Akadálymentes Pécs Adatbázisunkba.
Az adatbázis példaértékűvé tette Pécs városát. Annak fenntartása a városmarketing része kell legyen, hiszen turisztikai marketing ereje jelentős. Kevés olyan társadalmi problématerület létezik, mely olyan számos célcsoportot képes összekapcsolni, mint az akadálymentesség.
A hozzáférhető helyszínek, programok a fogyatékossággal élők számára alapszükséglet, az idősek és babakocsis szülők számára hasonlóan fontosak. Az átmeneti sérülteknek, a bőröndöt, bevásárlótáskát húzóknak pedig nagy segítség. És MINDENKINEK sokkal kényelmesebb az akadálymentes környezet!

Az akadálymentes helyszínekről nem létezik lista vagy térkép Magyarországon. A fogyatékossággal élőknek azonban nélkülözhetetlen a tervezhetőség.
Egyesületünk ezért 2018-ban az országban egyedüliként létrehozott egy ingyenes városi adatbázist a pécsi és Pécs környéki akadálymentes helyszínekről, melyet az elmúlt években kis összegű támogatások mellett, nagyobbrészt önerőből professzionálissá fejlesztettünk.
Ennek célja a városi lakosság és a turisták részletes és megbízható információkkal ellátása az akadálymentes helyszínekről. 12 kategóriában, ingyenesen, magyarul és angolul elérhetőek az információk, sok saját fotóval illusztrálva, térképes megjelenítéssel, elérhetőségi adatokkal.
Célja továbbá az akadálymentes turizmus hazai fejlesztése, az ide látogató turisták Pécsre bevonzása és tájékoztatása (ezért érhető el angol nyelven is). Azóta sincs hasonló városi akadálymentes adatbázis az országban.
Az Akadálymentes Pécs Adatbázis weboldalunkon ingyenesen elérhető magyar és angol nyelven itt: https://peoplefirst.hu/akadalymentes-pecs/

Cél:
Az Akadálymentes Pécs Adatbázis helyszíneit feltáró, fogyatékossággal élőkből álló szakmai team továbbképzése.
A projektidőszak alatt 5 újabb pécsi és Pécs környéki helyszín feltárása.
Dolgozunk rajta, hogy a már meglévő együttműködés erősödjön a városházával, és bővüljön a partnerségépítés más szervezetekkel.
Méréseink, és a hazai, nemzetközi visszajelzések alapján Pécs polgárai és az ide látogatók komoly szükségét érzik az Akadálymentes Pécs Adatbázisnak, használják azt. Nemrég tettünk is azért, hogy ez még inkább így legyen a jövőben, szakemberek segítettek a weboldal és az adatbázis keresőmotor optimalizálásában (SEO), vagyis, hogy minél több felhasználóhoz juthasson az el.
Rendkívül fontos az adatbázis társadalmi érzékenyítő hatása a fogyatékos és ép társadalomra nézve egyaránt! Ezért az Akadálymentes Pécs Adatbázis és a Rejtett város Tor-Tour-ánk egymást szorosan kiegészítő tevékenységek.

Célcsoportok:
Alapvető célcsoportunk a fogyatékossággal élők. Nem fókuszálunk egy csoportra, hiszen egyesületünk tagságát is minden típusú fogyatékossággal élők alkotják.
Bővebb célcsoportunk a teljes városi lakosság, és a Pécsre látogatók. Vagyis, MINDENKI, akinek az akadálymentességre szüksége van, vagy kényelmesebb akadálymentesen élnie.

Hogyan zajlik a projekt?
2024. júniusban a feltáró teamet állítjuk fel fogyatékossággal élő, szakmailag felkészült résztvevőkből. Felkészítő tréninget tartunk, és létrehozzuk a részletes ütemtervet és feladattervet.
2024. június-október között 5 teljesen új akadálymentes helyszínt tárunk fel és rögzítünk magyar és angol nyelven az adatbázisban.  3 fős team-ekben dolgozunk, mozgássérült, látássérült, és segítő egyesületi tagjainkkal, szükség szerint hallássérült tagunk bevonásával.
Mindeközben folyamatosan zajlik az adatbázis IT karbantartása, javítása.
202
4. novemberben kiértékeljük a projekt eredményeit és felkészülünk a jövőbeni feladatokra, illetve a továbbfinanszírozási lehetőségekre.

A projekt eredményei, hatása:
Fogyatékossággal élők végzik e tevékenységet, hiszen ők a saját területük/problémáik legjobb ismerői. Ők folyamatosan szakmai tréningben részesülnek a projektben. Számukra ez egy jelentős társadalmi beilleszkedési lehetőség: új ismeretek, hasznos tevékenység, pénzkereset, tanulás, inklúzió, érzékenyítés, közösségépítés.
Újabb helyszínek kerülnek az Akadálymentes Pécs Adatbázisba, mellyel nagyban hozzájárulunk Pécs vonzóbbá tételéhez, az akadálymentes turizmus hazai fejlesztéséhez.

A projekt fenntarthatósága:
A várossal együttműködve adatbázisunk a https://pecs.hu/ weboldal része.
Szeretnék ha a városvezetés, a városi cégek, és a városlakók is büszkék lennének arra, hogy Pécsen létezik hasonló kezdeményezés, és egyre többen használnák, ajánlanák azt.

CODE Erasmus+ nemzetközi projekt

Projekt címe:
CODE – aCcessibility Of financial services for persons withDisabilitiEs/ A pénzügyi szolgáltatások hozzáférhetősége a fogyatékossággal élő személyek számára
A társadalmi és pénzügyi inklúzió előmozdítása stratégiai partnerségek révén. A bevált gyakorlatok és készségek cseréjén alapuló közös kezdeményezések előmozdítása az érdekelt felek között.

Projekt időtartama:
2023.12.01. – 2026.07.31. 

Partner szervezetek:
Chambre de Commerce Italienne de Nice (COO) – OLASZORSZÁG
FondazioneIstitutodei Sordi di Torino ONLUS – OLASZORSZÁG
Fondazione Luigi Clerici  – OLASZORSZÁG
Cooperation Bancaire Pour L’europe – BELGIUM
Atlantis Engineering S.A. – GÖRÖGORSZÁG
Association De Patronage De L’institut Regional Des Jeunes Sourds Et Des Jeunes Aveugles De Marseille – FRANCIAORSZÁG
Fundacio Privada Trinijove – SPANYOLORSZÁG
People First Közhasznú Egyesület Pécs – MAGYARORSZÁG

A pénzügyi inklúzió a legtöbb uniós ország előtt álló kihívás. Alapvető fontosságú ezért egy széles körű transznacionális együttműködés létrehozása, amely 8 érintett szervezetet foglal magában 5 különböző országból. Ezzel lehetővé tesszük a bevált gyakorlatok (best practise) megosztását Európa-szerte, segítve ennek a társadalmi-gazdasági kihívásnak a leküzdését.

Projekt összefoglaló:
A projekt célja, hogy a fogyatékossággal élők számára útmutatást nyújtson a pénzügyi szolgáltatásokhoz és dokumentumokhoz való jobb hozzáféréshez, valamint a jelenleg elérhető pénzügyi szolgáltatások és termékek az ő igényeikhez való igazításához.
A projekt célcsoportjai:
– fogyatékossággal élő személyek:  a projekt célja, hogy megkönnyítse számukra a pénzügyi és bankszektor megértését egy a pénzügyek megértését célzó képzés révén, amely a rendelkezésükre álló termékek és szolgáltatások típusairól szól. A célcsoport egy webes platformon és a kapcsolódó alkalmazáson keresztül férhet majd hozzá a képzési anyagokhoz.
– a célcsoport elérését segítik a fogyatékossággal élőket támogató hálózatok és a szakképzési központok bevonása is. E hálózatok profitálhatnak a létrehozott szakmai anyagokból, és új szolgáltatásokat és támogató eszközöket kínálhatnak. Egyben új készségekre, ismeretekre tehetnek szert e területen.
– szakképzési trénerek/oktatók és szolgáltatók:  számukra elérhetővé válik a fogyatékossággal élő személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről szóló innovatív képzés. Ez lehetővé teszi számukra, hogy bővítsék kurzuskínálatukat. Ezek a szervezetek inkluzív oktatási anyagokat és hatékony képzési módszereket kapnak (az e-learning platformon keresztül), bővítve lehetőségeiket arra, hogy a fogyatékossággal élők számára pénzügyi oktatási programokat kínáljanak.
Közvetett célcsoportok:
– pénzügyi intézmények és bankok, melyek számára a pénzügyi szolgáltatások akadálymentesítésére vonatkozó iránymutatások jelentenek hasznos információkat. Képesek lesznek mindenki számára hozzáférhetőbb szolgáltatások megtervezésére és megvalósítására, és ezáltal szélesíthetik közönségüket. A vezetőknek és az alkalmazottaknak  új készségeket sajátíthatnak el.
– KKV-k és kereskedelmi kamarák, amelyek képesek lesznek a munkahelyi beilleszkedés szempontjából kedvező gyakorlatok véghezvitelére, megismerhetik az ágazat bevált gyakorlatait.
– a politikai döntéshozók, akik best practise-ként szolgáló,  a fogyatékossággal élő személyek pénzügyi befogadásáról szóló képzési programból profitálhatnak.

A célcsoportok folyamatos bevonása kulcsfontosságú eleme a projektnek, ezért az érintettek a kezdetektől fogva részt vesznek abban.

Projektkimenetek:
A projekt a célcsoport pénzügyi rendszerbe való bevonását és a pénzügyi termékekhez/eszközökhöz való hozzáférést az inklúzióval kapcsolatos legjobb unós gyakorlatok  összegyűjtésével és megosztásával fogja elősegíteni (IO1). Interaktív térképet hozunk létre a felhasználók számára, vagyis egy platformot és egy mindenki által használható app-et (IO2). A projekt végül egy új, modulokból és iránymutatásokból álló képzési tanfolyamot hoz létre, amelyet az oktatók és a fogyatékossággal élők használhatnak a banki intézményekkel való kapcsolattartáshoz (IO3).

A People First Egyesület, mint magyarországi partner fő feladata a projektben:
Mint minden nemzetközi projektben, itt is fő feladatunknak a “Semmit rólunk nélkülünk!” elv képviseletét tartjuk. Emellett fő feladataink a képzési kurzus és digitális eszközök keretében a CODE inkluzív platform és applikáció tervezése és fejlesztése, együttműködésben a görög partnerrel. Illetve a kurzus piloting-ja (kipróbálása) keretében a kidolgozott anyagok végső finomhangolása egyesületünk tagjai segítségével. 

Pécs Városi Civil Keret 2023

Projekt címe:
Pécs Városi Civil Keret 2023-2

Projekt időtartama:
2023.10.16.2023.12.31

Támogató:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt összefoglaló:
Az Akadálymentes Pécs Adatbázisunk bővítése további helyszínekkel.
Fontos célunk Pécs példaértékűvé tétele. Kevés olyan társadalmi problématerület létezik, mely olyan számos célcsoportot képes összekapcsolni, mint az akadálymentesség.

A hozzáférhető helyszínek, programok a fogyatékossággal élők számára alapszükséglet, enélkül nem tudnak kimozdulni, tanulni, dolgozni, sportolni, utazni, szórakozni, ügyeket intézni, vagyis egyenrangú polgárként élni a társadalomban. Az idősek és babakocsis szülők számára hasonlóan fontosak az akadálymentes helyszínek. Az átmeneti sérülteknek, a bőröndöt, bevásárlótáskát húzóknak nagy segítség. És mindenkinek sokkal kényelmesebb az akadálymentes környezet! 

Az akadálymentes helyszínekről nem létezik lista vagy térkép Magyarországon. A fogyatékossággal élőknek azonban nélkülözhetetlen a tervezhetőség.
Egyesületünk ezért 2018-ban az országban egyedüliként létrehozott egy ingyenes Pécs városi adatbázist a pécsi és Pécs környéki akadálymentes helyszínekről, melyet az elmúlt években kis összegű támogatások mellett, nagyobbrészt önerőből professzionálissá fejlesztettünk.
Ennek célja a városi lakosság részletes és megbízható információkkal ellátása az akadálymentes helyszínekről. 12 kategóriában, ingyenesen, magyarul és angolul elérhetőek az információk, sok saját fotóval illusztrálva, térképes megjelenítéssel, elérhetőségi adatokkal.
Célja továbbá az akadálymentes turizmus hazai fejlesztése, az ide látogató turisták Pécsre bevonzása és tájékoztatása (ezért érhető el angol nyelven is). Azóta sincs hasonló városi akadálymentes adatbázis az országban.
Az Akadálymentes Pécs Adatbázis weboldalunkon ingyenesen elérhető magyar és angol nyelven: https://peoplefirst.hu/akadalymentes-pecs/

Cél:
Az Akadálymentes Pécs Adatbázis az országban egyedülálló, példaértékűvé tette Pécs városát. Számtalan szervezet keres minket az országban ez ügyben szakmai támogatás, partnerség végett. E meglévő eredmény folyamatosan erősödik az adatbázis bővülésével. 

Az adatbázis fenntartása a városmarketing része, Pécset az akadálymentes turizmus egyik hazai fellegvárává teszi, turisztikai marketing ereje jelentős. 

A már meglévő együttműködés erősödése a városházával..  

Méréseink, és a hazai, nemzetközi visszajelzések alapján Pécs polgárai és az ide látogatók komoly szükségét érzik az Akadálymentes Pécs Adatbázisnak, használják azt. 

Rendkívül fontos az adatbázis társadalmi érzékenyítő hatása a fogyatékos és ép társadalomra nézve egyaránt! Ezért az Akadálymentes Pécs Adatbázis és a Rejtett város Tor-Tour-ánk egymást szorosan kiegészítő tevékenységek.

Célcsoportok:
Alapvető célcsoportunk a fogyatékossággal élők. Nem fókuszálunk egy csoportra, hiszen egyesületünk tagságát is minden típusú fogyatékossággal élők alkotják. Ennek köszönhetően kellő szakmai tapasztalattal rendelkezünk a tevékenységhez.  

Bővebb célcsoportunk a teljes városi lakosság, és az ide látogatók. Mindenki akinek az akadálymentességre szüksége van, vagy kényelmesebb.

Hogyan zajlik a projekt?:
2023. október közepétől a feltáró team felállítása fogyatékossággal élő, szakmailag felkészült résztvevőkből. Felkészítő tréning tartása az egyesület közösségi terében (BeFogadó-Pepita). Részletes ütemterv és feladatterv létrehozása. 
2023. október-november során  IT fejlesztés, tesztelés
2023. október közepétől december elejéig újabb akadálymentes pécsi helyszínek feltárása és párhuzamosan a meglévő helyszínek update-je. 3 fős team-ekben (mozgássérült, látássérült, segítő) szakmai feltárások, majd azok feldolgozása, és magyar illetve angol nyelven az adatbázisba illesztése (leírás, adatok, fotódokumentáció, térképes megjelenítés, kommentelési lehetőség. Kiegészítő online marketing tevékenység). 
2023. december közepén kiértékelő teammegbeszélés. Jövőbeni feladatok és tovább finanszírozási lehetőségek meghatározása. 

A projekt eredményei, hatása:
A szakmai team képzése. Fogyatékossággal élők végzik e tevékenységet, akik saját területük legjobb ismerői. Folyamatosan szakmai tréningekben részesülnek. Számukra ez egy jelentős társadalmi beilleszkedési lehetőség: új ismeretek, hasznos tevékenység, pénzkereset, tanulás, inklúzió, érzékenyítés, közösségépítés.

Újabb helyszínek feltárása és az Akadálymentes Pécs Adatbázisba illesztése. A nagyon rövid támogatott projektidőszak alatt a támogatásból 4 új helyszín teljes körű feltárását, és az adatbázisba magyar és angol nyelven történő feltöltését végezzük.  

IT (számítástechnikai) fejlesztés. A teljes adatbázis és weboldal újabb és megbízhatóbb rendszerre konvertálása és a hozzá tartozó kódok frissítése. Szoftverfejlesztés, és annak tesztelése. 

 Az adatbázis meglévő információinak aktualizálása. Egy akadálymentes adatbázis semmit nem ér, ha nem naprakészek az információi! Ezt a kapott támogatás nem fedezi, ezért igyekszünk önerőből, ingyenesen megoldani, mert folyamatosan zajlania kell.  

A projekt fenntarthatósága:
A várossal együttműködve adatbázisunk a https://pecs.hu/ weboldal része.
Az adatbázis fenntartása a városmarketing részét kell képezze, ezért a már létrejött együttműködést bővíteni és erősíteni kell a pécsi városházával. Ez állandó anyagi részvételt is igényelne a város részéről, melyben igyekszünk együttműködést elérni. 

!ndeed Erasmus+ nemzetközi projekt

Projekt címe:
!ndeed
A fogyatékossággal élő emberek önálló életvitellel kapcsolatos megközelítéseinek összehasonlítása Magyarországon, Olaszországban, Szlovákiában és Németországban. 

Projekt időtartama:
2023. 10.01. – 2025.03.31.

Támogató:
Erasmus+
KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education 

Partner szervezetek:
VSBI, Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V. – NÉMETORSZÁG
People First Közhasznú Egyesület, Pécs – MAGYARORSZÁG
Fondaziona Luigi Clerici – OLASZORSZÁG
Nadácia Krajina harmónie – SZLOVÁKIA 

Projekt összefoglaló:
Tudás- és tapasztalatcsere négy partnerszervezet között, melyek a fogyatékosság és az önálló életvitel témájában dolgoznak, illetve nyújtanak szolgáltatásokat Magyarországon, Olaszországban, Szlovákiában és Németországban.
A partnerszervezetek által a fogyatékossággal élők és a szakemberek megismerhetik e négy ország legjobb gyakorlatait, ismereteit a fogyatékosságról, a társadalmi inklúzióról (befogadásról), az önrendelkezésről és az önálló életvitelről. Maguk a fogyatékossággal élők a projekt aktív résztvevőiként saját tapasztalataikkal, szükségleteikkel, jó és rossz tapasztalataikkal, és a szerintük szükséges fejlesztési ötleteikkel egyenrangúként vesznek részt a projektben – hiszen ők saját területük legjobb ismerői.  

Ez a nemzetközi tapasztalatcsere lehetővé teszi a résztvevő partnerek számára, hogy egy európai hálózat létrehozását kezdeményezzék a fogyatékosság és az önálló életvitel témájában, amely lehetővé teszi európai szinten átfogó koncepciók kidolgozását a jövőben. 

A projekt a 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó Európai Fogyatékosságügyi Stratégia három fő célkitűzésével foglalkozik: 

 • Az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés előmozdítása  
 • A munkaerő-piaci részvétel előmozdítása  
 • Az oktatás és az egész életen át tartó tanulás előmozdítása   

Az eredményeket a projekt nyilvánosan elérhető online formában összegyűjti, mely magában foglalja a beazonosított megközelítéseket, a módszerekre vonatkozó információkat, valamint a fogyatékossággal élő emberek által elmesélt történeteket. 

A partnerek létrehoznak egy iránymutatást arról, hogyan lehet beszélgetéseket/vitákat kezdeményezni a fogyatékosságról és az önálló életvitelről, és hogyan lehet különböző résztvevőket egyenrangú félként kezelni. 

Célcsoportok:
fogyatékossággal élők,
önérvényesítők akik a téma iránt érdeklődnek,
szervezetek munkatársai, akik fogyatékossággal élőkkel foglalkoznak 

A People First Egyesület, mint magyarországi partner fő feladata a projektben:
A People First lesz felelős a disszeminációért (a projekt eredményeinek terjesztéséért). Ennek keretében kommunikációs stratégiát dolgoz ki, projektüzeneteket hoz létre, a résztvevő felek analízisét dolgozza ki, a projekt kommunikációjának módját tervezi meg.
Fontos feladata továbbá, hogy biztosítsa a projekt célcsoportjainak elérését és bevonását.  


Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.

 

“Járj a mi cipőnkben”, nemzetközi V4 projekt

Elkészült a projekt kommunikációs Platformja! Kövessétek ott ezentúl a projektről szóló híreket, az akadálymentes turizmus best practise-it a világból. Mivel interaktív felület, szóljatok hozzá, beszélgessünk, kapcsolódjunk, építsünk közösséget, közös projekteket! Ide kattintva éritek el a Platformot: https://hiddencity.eu.

Projekt címe:
Járj a mi cipőnkben – inkluzív városi kaland
Társadalmi fejlődés, a befogadó gondolkodásmód előmozdítása a társadalomban, valamint a kisebbségek védelme és önálló szerepvállalása erősítése (empowerment) 

Projekt időtartama:
2023. 09.20. – 2025.02.10.  

Támogató:
The International Visegrad Fund: https://www.visegradfund.org/

Partner szervezetek:
People First Közhasznú Egyesület – Pécs, MAGYARORSZÁG (https://peoplefirst.hu/)
European Youth Centre Břeclav z. s. – CSEHORSZÁG (https://eycb.eu/en/)
SOWELO Foundation – LENGYELORSZÁG (https://sowelo.net.pl/

 

Projekt összefoglaló:
A társadalmi érzékenyítés terjesztése azokban az országokban, ahol a demokráciát és az emberi jogokat erősíteni kell. Jó gyakorlatként innovatív megoldást osztunk meg partnereinkkel, hogy terjesszük az akadálymentesítés fontosságát. 

A V4 országokban (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország) erőteljesen támogatni kell az akadálymentesítést és az akadálymentes turizmust. A V4-es országokban azonban már megvan a fogadókészség, léteznek precedensek (akadálymentesítési törekvések, törvények, a társadalom befogadó), tehát van mire építeni.
Az akadálymentesség hiánya jelenleg számos társadalmi csoport életét nehezíti meg. Aligha van még egy olyan téma, ahol ennyire széles lenne a célcsoport: nemcsak a fogyatékossággal élőket érinti, hanem az időseket, a kisgyermekes családokat, az átmeneti fogyatékossággal élőket, és mindenkit, aki kényelmesebben, korlátok nélkül akar élni.
Az akadálymentesség ugyan európai szinten probléma, de a volt kelet-európai országokban (beleértve a V4-et is) határozott hiányosság. Sokkal hatékonyabbnak látjuk azt a fajta játékos, vidám, saját élményen alapuló szociális érzékenyítést, amit projektünk jó gyakorlatként kínál. A társadalom számára előnyös lehet, ha képes saját tapasztalatként megközelíteni egy társadalmi problémát. 

Olyan hálózatot szeretnénk létrehozni, ahol megoszthatjuk tapasztalatainkat. Van egy különleges, bevált, jó gyakorlatunk, szeretnénk e projekt keretében terjeszteni. A People First Közhasznú Egyesület ezért a Rejtett Város TorTour-át ajánlja fel legjobb gyakorlatként ebben a projektben.
https://peoplefirst.hu/blog-post/rejtett-varos-tor-tour-a/
A partnerországokban történő megvalósítás mellett azt is láthatjuk, hogy milyen további fejlesztési lehetőségek rejlenek a Rejtett Város projektünkben. 

Az akadálymentességen belül az akadálymentes turizmus is fontos fejlesztendő terület a V4 országokban. Az idegenforgalmi szereplők ugyanis nem ismerték fel, hogy az akadálymentes turizmus önmagában kiváló üzleti lehetőség, amelyet ki kell használniuk. Ezért a projekt másik célja az akadálymentes turizmus népszerűsítése és fejlesztése, szintén innovatív és vidám módon. Nem az a célunk, hogy nyomást gyakoroljunk a turisztikai szereplőkre (sem a turistákra, sem a turisztikai szolgáltatókra), hanem az, hogy megmutassuk az akadálymentesség szükségességét és jó oldalát. 

Az emberek csak akkor érthetnek meg egy problémát, ha átérzik.
Ez azt jelenti, hogy éreztetnünk és megértetnünk kell az emberekkel, hogy a társadalmi befogadás mindannyiunk ügye. A társadalom minden aktív tagja által gazdagodik. Az akadálymentesség az önálló életvitel központi eleme.    

Úgy vettük észre, hogy az emberek szívesen segítenek. A társadalomban azonban elképesztő információhiány érzékelhető az akadálymentességről és a hátrányos helyzetű csoportok igényeiről. Az akadálymentesség szükségességére vonatkozó jogszabályok és rendeletek sokat jelentenek, ám mivel kötelezőek, és mivel nem ellenőrzik megfelelően végrehajtásukat, így nem hajtják végre azokat teljeskörűen. 

Magyarországon nincs hasonló kezdeményezés, ez egy különleges, egyedi projekt. Lengyelországban és Csehországban szintén teljesen egyedülálló lesz.  Ezeknek a Rejtett Város Tor-Tour sétáknak a résztvevői pedig minden bizonnyal akadálymentesítési aktivisták lesznek, igen erőteljes multiplikátor hatással!   

A projekt fontos hozzáadott értékei:
A sétákat fogyatékossággal élők vezetik, számukra ez munka és tanulási lehetőség! 
A sétákért fizetni kell, így ez egy bevételi lehetőség a civil szervezet számára. 
Kiváló lehetőség arra, hogy szakmai kapcsolatokat építsünk ki turisztikai szolgáltatókkal, más helyi szereplőkkel és résztvevőkkel. 

Célcsoportok:
a partnervárosok lakosai
a partnervárosokat látogató turisták
multiplikátorok 

Cél:
A fő cél az, hogy a Rejtett Város Tor-Tour-a projektünket a legjobb gyakorlatként e projekt keretében átadjuk, és terjesszük. 

Hogyan zajlik a projekt? 
A People First Közhasznú Egyesület képzési anyagokat dolgoz ki a Rejtett Város Tor-Tour módszertanáról. Ezután a People First online képzést nyújt partnereinek arról, hogyan hozhatják létre saját Rejtett Város Tor-Tour-ájukat az országukban. Rajtuk múlik, hogy a projektben tanultak alapján átveszik a mi módszerünket, vagy saját ötleteiket is hozzáteszik.
Miután a partnerek létrehozták saját projektjeiket Csehországban és Lengyelországban, következik a piloting, azaz együtt teszteljük a projekteket. 

A projekt fenntarthatósága: 
Partnerhálózatot hozunk létre, amelyet később más országokra is kiterjeszthetünk.  Online zárókonferenciát szervezünk olyan témákkal, mint: akadálymentes turizmus, eredmények és fenntarthatóság, szélesebb hálózat kiépítése, új partnerek bevonása, új innovációs lehetőségek, turisztikai szakemberek bevonása, nyilvánosság. 

Kövesd a projekt alakulását itt, vagy a partnerek Web és Facebook oldalain.

Nézz bele egy Rejtett Város Tor-Tour-ánkba a PécsTV segítségével:
Youtube People First

17

máj 24

2024-05-17

Study tour Pécsen a Rejtett város projektünkről

Lengyel és cseh partnereink jártak Pécsen 3 napos study tour-on, első lépésként egymás meglátogatásában.

Read More

2

máj 24

2024-05-02

Hírek Lengyelországból

Sowelo lengyel partnerünk projektje alakulásáról az alábbi hírt küldte. Nagy örömmel látjuk a projekt nagyszerű fejlődését Poznanban!

Read More

7

márc 24

2024-03-07

Startol a kommunikációs Platform

Ismét egy eredményes havi online meeting: elkészült a közös Platform és alakulnak a lengyel és cseh városi érzékenyítő túrák.

Read More

9

febr 24

2024-02-09

Már tesztelési fázisban a lengyel érzékenyítő túra

A lengyel csapat megtervezte az útvonalát Poznanban és már próbálgatják a leendő Rejtett város sétájukat. Júliusban meglátjuk az eredményt!

Read More

6

dec 23

2023-12-06

Befejeződött a tréning, indul a projektkidolgozás

Elkezdődik a cseh és lengyel partnerek saját projektjeinek kidolgozása. Izgatottan várjuk!

Read More

23

nov 23

2023-11-23

Folytatódik a tréning

Immár ismerősként jöttünk össze az online tréning 2. alkalmán. Ezúttal a közösen tartandó érzékenyítő túrák struktúrájáról volt szó. 

Read More

8

nov 23

2023-11-08

Első közös tréningünk

Az akadálymentes turizmusról, a projekt hatásairól, és a jó gyakorlatok szerepéről beszélgettünk az első tréningalkalmon.

Read More

2

nov 23

2023-11-02

Elkészült a projektlogo

Köszönhetően lengyel partnerünknek, egy kifejező logo jött létre. Ebben minden benne van amit a közös projektről szeretnénk elmondani.

Read More

30

okt 23

2023-10-30

Indul a partner tréning

A People First Egyesület online képzést tart a projektpartnerek számára november 7. és december 5. között.

Read More

Soul Mate Erasmus+ nemzetközi projekt

Projekt címe:
Soul Mate
Munkahelyi mentális gondozás fogyatékossággal élők számára 

Projekt időtartama:
2022. 11.01. – 2025. 10.31.

Támogató:
Erasmus+
KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education 

Partner szervezetek:
KOPF, HAND und FUSS gemeinnützige Gesellschaft für Bildung mbH,
NÉMETORSZÁG

People First Közhasznú Egyesület, MAGYARORSZÁG
SATIS, OLASZORSZÁG
Уърк Уит Ийз EOOD, BULGÁRIA
VSBI Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V., NÉMETORSZÁG 

Projekt összefoglaló dióhéjban:
A fogyatékossággal élők továbbra is az egyik leghátrányosabb helyzetű csoport a foglalkoztatás és a mentális egészség szempontjából. 
A Soul Mate mindkét kérdéssel együtt foglalkozik azáltal, hogy a fogyatékossággal élő személyek mentális egészségének javítására, és a munka- vagy vállalkozói képességük megerősítésére nyújt lehetőséget. Ezáltal megteremti az önrendelkező élet előfeltételét. 
Mivel nem létezik kifejezetten az ő igényeikre szabott szolgáltatás, szeretnénk megszüntetni ezt a szakadékot a célcsoport számára elérhető mentális egészségügyi szolgáltatással.  

A Soul Mate új ismereteket és konkrét támogatást nyújt a munkahelyi mentális egészség témában a fogyatékossággal élők számára. Ez az ingyenes és könnyen hozzáférhető támogató szolgáltatás hozzá fog járulni mind az élet-, mind a munkakörülményeik javításához.    

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival összhangban a Soul Mate elősegíti az inklúziót/ befogadást és a sokszínűséget az oktatásban és a munkában. 

Egymás szakértelmének és készségeinek kombinálásával a partnerek a következőket hozzák létre a projektben:
útmutató az e-learninghez, a hálózati szoftverekhez és tartalmakhoz 
– akadálymentes e-learning mentálhigiénés képzési programok fogyatékossággal élő munkavállalók, egyéni vállalkozók,  munkáltatók számára
– nemzetközi virtuális hálózat tapasztalatok és tudás megszerzéséhez 

 Kicsit részletesebben a projektről:
A Soul Mate lehetővé teszi az inklúziót/befogadást és a sokszínűséget az oktatásban egyrészt azáltal, hogy akadálymentes tanulási környezetet biztosít, másrészt  a munkahelyi mentális egészség kérdésével foglalkozik, kifejezetten a speciális igényekkel rendelkező emberekre fókuszálva. 

Egyértelmű, hogy a fogyatékossággal élő személyek jobbára ki vannak zárva a digitális világból, ami óriási hatással van a fogyatékossággal élő személyek társadalmi és gazdasági befogadására. 

A mentális betegségek – amelyek magukban foglalják a pszichológiai problémákat és a stresszt is – valamennyi uniós tagállamban fontos kérdéssé váltak, mivel jelentős terhet jelentenek az egyének, a társadalom és a gazdaság számára. A depresszió és a kiégés diagnózissal rendelkezők száma az elmúlt években meredeken emelkedett. Az EU teljes lakosságának több mint egyharmada szenved mentális zavarokban. 

Projektünk ötvözi e két problémát, és igyekszik előmozdítani a mentális egészség javításának lehetőségeit, illetve erősíti a fogyatékossággal élők munka- vagy vállalkozói képességeit. 

Természetesen a fogyatékossággal élőket ugyanúgy, ha nem jobban érintik a mentális betegségek. Mivel két, a társadalom által még mindig megbélyegzett tulajdonságot testesítenek meg – a fogyatékosságot és a mentális betegséget -, még inkább ki vannak téve a megkülönböztetés kockázatának. Ez visszatarthatja őket attól is, hogy segítséget, támogatást kérjenek. 

Mivel az emberek életük legalább egyharmadát a munkahelyen töltik, ez ideális környezet lehet a mentális egészség támogatásához és preventív intézkedésekhez. Jelenleg nincsenek azonban olyan szolgáltatások, amelyek kifejezetten a megváltozott munkaképességű munkavállalók igényeihez igazodnának. A projekt célja, hogy pótolja ezt a hiányosságot azáltal, hogy munkahelyi mentálhigiénés tréningprogramot biztosít a fogyatékossággal élő munkavállalók, egyéni vállalkozók vagy munkáltatók számára. 

A projekt hosszútávú célkitűzései:
– a célcsoportok munkában való részvételének megerősítése, az állapotromlás vagy betegség kialakulás kockázatának csökkentése, ezáltal a társadalmi inklúzió/befogadás elősegítése és az önrendelkezéshez való jog védelme
– a mentális egészséget veszélyeztető munkahelyi tényezők kiküszöbölése a témával kapcsolatos tudatosság és folyamatos eszmecsere biztosításával

Célcsoport:
Dolgozó fogyatékossággal élő emberek, akik mentális betegséggel küzdenek. Különösen azokat az embereket szeretnénk megcélozni, akik nem férnek hozzá bizonyos mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz, mert azok nem elérhetőek  könnyen érthető nyelven, jelnyelven, felirattal vagy hangos leírással. Célcsoportunknak nem szükséges a mentális betegséget igazoló orvosi diagnózissal rendelkeznie. 
– Fogyatékossággal élő, mentális beteg egyéni vállalkozók
– Fogyatékossággal élő személyeket foglalkoztató munkáltatók
– Az egészségügyi környezet
– Multiplikátorok, például a fogyatékossággal élők képviselői, vállalkozói szövetségek stb., 

A People First Egyesület, mint magyarországi partner fő feladata a projektben:
A People First Egyesület vállalja azt a feladatot, hogy a kezdetektől fogva megjeleníti a projektben a fogyatékossággal élők szempontjait. Ez azért fontos, mert a “Semmit rólunk nélkülünk” követelés a kulcsfontosságú elv ahhoz, hogy valóban inkluzív eredményeket érjünk el.

A sorstársi szemléletmód szintén alapvető, melyet az útmutatóban és az oktatóanyagokban is részletezünk majd. A People First Egyesület lesz felelős a digitális oktatóanyagok létrehozásáért, együttműködést létrehozva a partnerekkel a különböző részfeladatok közös kidolgozásában.

Aktion Mensch – BeFogadó: önálló életvitel központ Pécsen

A projekt címe:
Önálló életvitelt támogató központ létrehozása fogyatékossággal élőknek Pécsen

A projekt időtartama:
2021.07.01. – 2024.06.30.

Támogató:
Aktion Mensch

Projekt összefoglaló:
A német Aktion Mensch pályázatának keretében a People First Egyesület – Pécs, és németországi partnere a VSBI együttesen hoz létre Pécsett egy Önálló életvitelt támogató központot. A központban akadálymentesen kialakított tanácsadó- és találkozópont működik fogyatékossággal élőknek, hozzátartozóiknak és az együttműködő partnereknek. A VSBI koncepciója és többéves tapasztalatai alapján a központban képzések, információnyújtás és tanácsadás zajlik a célcsoport számára. 

Célcsoport: különböző fogyatékossággal élő pécsiek, illetve állami és privát szereplők.

 • Akadálymentes találkozópont létrehozása a Civil Közösségek Házával együttműködésben, annak udvari különálló épületében.
 • Sorstársi tanácsadók általi önálló életvitel tanácsadás és képzés nyújtása
 • Támogatói hálózat kiépítése az önálló életvitelhez, és sorstársi tanácsadói rendszer létrehozása
 • Általános információnyújtás és nyilvános rendezvények tartása az együttműködő partnerekkel 
 • Az önálló életvitellel, akadálymentességgel és inklúzióval  kapcsolatos tanácsadás nyújtása fogyatékossággal élőknek és hozzátartozóiknak
 • Személyközpontú önálló életvitel modell kidolgozása, hálózatépítés más szereplőkkel és az önképviseleti szervezetekkel Magyarországon.
 • Regionális konferencia szervezése az eredményekről. 

A fő cél a társadalmi inklúzió megerősítése az A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény szerint, a fogyatékossággal élők önálló életvitelének fejlesztése érdekében, a saját maguk által választott lakhatás és társadalmi részvétel biztosítása.

Mindehhez szükséges a fogyatékossággal élők, a civil társadalom, a közigazgatás információkkal való ellátottságának növelése az ENSZ egyezményről, az inklúzióról, különösen az önálló élethez való jogról, a személyi asszisztenciához való hozzáférésről,  közösségi szolgáltatásokról, stratégiai-, végrehajtási-, finanszírozási modellekről.

 

ARTcoWORKers Erasmus+ nemzetközi projekt

Projekt címe:
ART coWORKers
Művészetek és fogyatékossággal élők – kooperatív digitális együttműködés a világjárvány idején az inklúzióért

Projekt időtartama:
2021.04.01 –  2023.03.31.

Támogató:
Erasmus+ KA2
Cooperation for innovation and the exchange of good practices, 
KA227
Partnerships for Creativity

Partner szervezetek:
VSBI Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V. , NÉMETORSZÁG
KOPF, HAND und FUSS gemeinnützige Gesellschaft für Bildung mbH, NÉMETORSZÁG
People First Egyesület – Pécs, MAGYARORSZÁG
Citizen’s Association for Multimedia Art Theater, Creativity and Culture SHADOWS AND CLOUDS Skopje,  ÉSZAK-MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG
VitalPed, HOLLANDIA

Projekt összefoglaló dióhéjban:
A Covid járvány napjaink egyik legsokkolóbb világméretű eseménye volt mindenki számára. A rengeteg negatív hatása mellett azonban sok olyasmit is tanulhattunk belőle, amit érdemes felhasználni a jövőben. A legfontosabb az együttműködés, összefogás szükségessége. A másik tanulság pedig, hogy léteznek társadalmi csoportok, melyek sokkal erőteljesebben érintettek a hasonló krízishelyzetekben. Őket kell segítenünk elsősorban.
Az ARTcoWORKers projekt már a nevében is jelzi mindezt: négy ország dolgozik együtt (WORK) azért, hogy segítsen a fogyatékossággal élőknek a hasonló nehéz helyzetekben, ehhez pedig az egyik legtöbbek által érthető, és leginkább használható nyelvet használja, a művészetet (ART).
Mindeközben érzékenyíti a társadalmi befogadásra, és új utat mutat a művészek számára is, akik szintén erőteljesen érintettek voltak a Covidban. 

Kicsit részletesebben a projektről:
A projekttel fel akarjuk vértezni a fogyatékossággal élőket a szükséges eszközökkel és készségekkel ahhoz, hogy kreatív és innovatív megoldásokat találjanak a kirekesztés és az elszigeteltség kockázatával szemben, illetve a társadalmi befogadás eléréséhez a pandémia helyzetben is. Különösen arra keresünk megoldásokat, hogy a kulturális és kreatív iparágak hogyan kűzdhetnek meg ezekkel a társadalmi kihívásokkal, és hogyan járulhatnak hozzá a világjárvány leküzdéséhez. Különös figyelmet fordítunk a kreatív megoldásokra és a fogyatékossággal élő művészekre.
Másrészt a kulturális és kreatív iparágakat is jelentős korlátozások érték,  munkanélküliség, bezárások, jövedelem nélküliség. Kifejezetten igaz ez a fogyatékossággal élő művészekre és kulturális dolgozókra.
Ezért úgy láttuk, szükség van egy nemzetközi projektre, amely egyrészt a fogyatékossággal élők és a különböző országok művészeti és kulturális iparával kapcsolatos tapasztalatok cseréjét szervezi. Másrészről pedig megtalálja az érdekelt csoportokban azokat az erőforrásokat és kreativitást, amelyek a művészetek és a kultúra együttműködésében, az egyenlő jogok és önrendelkezés követelésében, a világjárvány korlátozásainak leküzdésében, és új vállalkozások, foglalkoztatás és jövedelmek létrehozásában való együttműködésben teljesedhetnek ki.

A projekt négy fő kimenete: 

 1. Az ARTcoWORKers Módszertan
 2. Az ARTcoWORKers Tananyag és kurzus a fogyatékossággal élők számára az aktív polgári szerepvállalás és a kreatív munka témában 
 3. Az ARTcoWORKers Előadóművészet – 6 árnyékszínházi előadás
 4. ARTcoWORKers Platform/digitális eszköztár 

Partnerként együttműködünk továbbá fogyatékossággal élők felnőttoktatási szakértőivel, a fogyatékossággal élők képviseleti szervezeteivel, pedagógiai és képzési szakértőkkel, művészekkel és színházi szövetségekkel, valamint a kreatív munka és az inkluzív együttműködés téma szakértőivel. Ez a földrajzi, strukturális és üzleti sokszínűség teszi a konzorciumot nagyon kompetenssé és erőssé.

A projekt várható fő hatásai:

 • A bevont fogyatékossággal élők képzettséget kapnak és feljogosítva érezhetik magukat arra, hogy a művészetet és a színházi darabokat önképviseletre használják, illetve egyenlő jogokat érvényesíthessenek a világjárvány idején, csakúgy mint más diszkriminációs helyzetekben.
 • A fogyatékossággal élők jobban és egyenlőben férhetnek hozzá a felnőttkori tanulási lehetőségekhez, különösen a digitális tanuláshoz.
 • A széleskörű helyi, regionális és nemzeti közvélemény, valamint a politikai döntéshozók sokkal több ismeretet szereznek az ENSZ CRPD-ről, a fogyatékossággal élők jogairól általában és egy világjárvány idején, és ezáltal visszaszorítják az intézményekben és otthon élő  fogyatékossággal élő személyek hátrányos megkülönböztetését és szegregációját.
 • A felnőttképzési szervezetek, valamint a művészeti és kulturális üzletág közötti együttműködés a kreativitás megerősítéséhez vezet a nem formális és formális oktatásban. Mindkét ágazatban új készségek és kompetenciák jönnek létre.
 • Az érintett művészeti, kulturális és kreatív ipar új üzleti és munkalehetőségeket talál a fogyatékossággal élőkkel együttműködésben. 
 • A fogyatékossággal élők lehetőséget kapnak arra, hogy művészként vagy a kulturális ágazatban dolgozóként tevékenykedjenek.

A magyar partner (a People First Egyesület) fő feladata
A disszemináció (a projekt eredményeinek terjesztése), és a szociális média, illetve marketing terv és a projekt a társadalom felé megformált üzenetének létrehozása.
A disszeminációs feladatok jelentése ez esetben a kezdetektől minőségi információt eljuttatni  a célközönséghez, különösen a szociális média terén.
Emellett a pécsi zárókonferencia és a nemzetközi színdarab szervezése és bemutatása szintén a People First feladatát képezi, csakúgy mint a résztvevők számára tréning szervezése.
A hálózatépítés, a partnerség, amely összeköti a művészeti és kulturális ágazat résztvevőit, a fogyatékossággal élőket, az emberi jogi szervezeteket és a szociális/kreatív gazdaságot szintén a mi vezetésünkkel valósul meg.
Több helyi, a művészetben tevékeny civil szervezettel fogunk együtt dolgozni a projekt megvalósításán. 

A projekt hírei itt követhetőek:
WEB: https://artcoworkers.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/Artcoworkers-104689898685507

A nemzetközi együttműködési Platform itt elérhető:
https://artcoworkers-platform.eu/

Beszámoló a projekt nemzetközi záró konferenciájáról, melyet 2023. márciusban Pécsen rendeztünk:
PécsTV Híradó

 

 

 

“Matricás projekt” 3. – a pécsiek támogatásával!

A projekt elnevezése: “Legyen Pécs akadálymentes mindenkinek!”

Támogató: pécsi lakosok, pécsi cégek, vagyis mi pécsiek. A Pécsi Közösségi Alapítvány “Élő Adás” közösségi adományozó rendezvényén gyűjtött támogatásból. 

Időtartama: 2021. január – 2021. december

A projektről röviden:

Projektünk a 2018 óta zajló, közkeletű nevén “matricás projekt” harmadik etapja. Időközben profivá érett csapat gyűjti össze ingyenes adatbázisba Pécs és közvetlen környéke akadálymentes helyszíneit. MINDENKINEK, vagyis fogyatékossággal élőknek, babakocsisoknak, időseknek, átmeneti sérülteknek, bőrönd húzogatóknak…..

A hosszú távú fő célunk és motivációnk a helyi inkluzív társadalom létrehozása, hogy Pécs egy olyan város legyen, ami mindenki számára egyaránt élhető, ahol mindenkire figyelünk, mindenki egyformán fontos. 

Ebből a szempontból nézve az akadálymentesítés mindenkinek jó, nemcsak a fogyatékossággal élőknek! 

A People First Egyesület – Pécs fogyatékossággal élő tagjai és segítői 2018-ban kezdték meg tevékenységüket, mely során feltárják Pécs valóban akadálymentes helyszíneit és egy kategóriánként kereshető, könnyen kezelhető, magyarul és angolul is elérhető, ingyenes adatbázisban közkinccsé teszik azt. 

Ez egy permanens, abbahagyhatatlan feladat!

Nemcsak hogy nagyon sok helyszín vár még feltárásra, de a régebben felfedezetteket is folyamatosan kontroll alatt kell tartanunk, mivel nem egyszer fordul elő, hogy a korábban akadálymentesnek nyilvánított nyilvános WC újból takarítószer raktárrá lépett vissza, vagy éppen ellenkezőleg, végre megvan a megígért rámpa egy étteremben. Ráadásul mivel az akadálymentesítéshez szakmai tanácsokat is nyújtunk, ezek megvalósulását is figyelemmel kell kísérnünk. 

Kiemelendő emellett számunkra, hogy felismerje a helyi lakosság, hogy az akadálymentesítés mindenkinek jó, hiszen a babakocsival közlekedők, az átmeneti sérültek, az idősebbek, a bőrönddel az Árkádon vagy a buszpályaudvaron, vasútállomáson magukat átverekedők ugyanúgy a rámpákat, az önműködő ajtókat keresik, az idősebbeknek ugyanúgy jó ha feliratokat is láthatnak liftben, ügyfélszolgálaton, színházban. 

Partnerünk mindebben több helyi fogyatékossággal foglalkozó szervezet, turisztikai irodák, a városháza, az akadálymentes turizmusban résztvevő különböző szervezetek, a média.

Az akadálymentes adatbázis akkor ér valamit, ha minél szélesebb körben ismert és mindig aktuális!

Az Akadálymentes Pécs adatbázis elérhető itt: Akadálymentes Pécs

 

Akadálymentes Turizmus Napja

Az Akadálymentes Turizmus Napja szervezésében 2019 óta vesz részt egyesületünk. A szervező bizottság része vagyunk és a rendezvény egyik fő motorja. Feladataink a programok szervezésétől, az önkéntesek összefogásán, a marketingen, kapcsolattartáson át a nemzetközi résztvevők bevonásán keresztül sok mindenre kiterjednek. Tagjaink igen aktívan vesznek részt az esemény létrehozásában, többen a szervező bizottság tagjaiként is.

Az Akadálymentes Turizmus Napja 2017-ben került először megrendezésre Orfűn. A helyszín az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, gyönyörű fekvéssel, négy tóval, rendkívül változatos strandolási, sportolási, kikapcsolódási lehetőségekkel.

Az egész napos jókedvű fesztivál megrendezése mellett fő célunk a fogyatékossággal élőket olyan élményekhez juttatni, melyeket amúgy nem, vagy csak nehezen tudnak átélni.

A rendezvényen mindenki jól érezheti magát sérültként és épként, gyerekként és felnőttként egyaránt, remekül szórakozhat, miközben felfedezi, hogy sérült társaink ugyanolyan emberek, hogy bizony tudunk egymásnak segíteni, és segíteni jó érzés. Fontos cél tehát az inklúzió, a társadalom érzékenyítése az irányba, hogy együtt legyenek, éljenek, szórakozzanak a sérültek és épek.

A társadalmi érzékenyítésen alapvetően azt szokták érteni, hogy az ép társadalom ismerje meg a fogyatékossággal élők képességeit, lehetőségeit, és a segítségnyújtás mikéntjét. Mi, a szervezők azonban kétoldalúan állunk a felvetéshez: a fogyatékossággal élőknek is meg kell ismerniük az ép emberek attitűdjeit, miért segítenek úgy ahogy, és mennyire szükségük van információkra sérült embertársaik igényeiről, mindennapjairól.

A korábbi rendezvények sikerét bizonyítja, hogy az ország minden területéről érkeztek vendégek, minden alkalommal mintegy 700 főt köszönthettünk az orfűi szigeten. 2019-ben pedig már nemzetközivé bővült a rendezvény, új színt, új programokat, új helyszínt hozva a napra.

Az Akadálymentes Turizmus Napja általában kísérő rendezvényekkel is bővül: szakmai napot, konferenciát, vagy akadálymentes túrát szervezünk ehhez kapcsolódóan.

Az időpont hagyományosan mindig szeptember első hétvégéje!

Az Akadálymentes Turizmus Napja rendezvényeken különféle élményprogramokat kínálunk elsősorban fogyatékossággal élőknek, hozzátartozóiknak, kísérőiknek, de az ép emberek is részt vehetnek ezeken. Többek között sárkányhajózás, csónakázás, vitorlázás, horgászat, motorozás, lovaglás, lovaskocsizás, látássérültek számára autóvezetés szerepel a repertoárban. Emellett egyéb programok, mint kirakodóvásár, koncertek, műsorok, gyerekrendezvények, büfé színesítik a programot. Minden évben ingyenes ebédet biztosítunk a fogyatékossággal élőknek és segítőinek, valamint lelkes önkénteseinknek.

A helyszín akadálymentes, beleértve több e szempontból használható toalettet is.

Minden évben mintegy 30 fő önkéntes segíti munkánkat, akik a rendezvény adminisztratív tevékenységében, az ebédosztásban, az élményprogramokban segédkeznek, erőskezű férfi önkénteseink alkalmanként a fogyatékossággal élők a programokban való részvételében nyújtanak támogatást (csónakba emelés, lóra felsegítés, autóba-, motorra-, lovaskocsira való beszállás támogatása). Önkénteseket mindig szeretettel várunk, elsősorban a korábbi segítőinkre, és a Baranya Megyei Önkéntes Centrumra számítunk, de egyre több középiskolás talál meg minket, akiknek közösségi szolgálatukként is el tudjuk számolni a részvételt. Egyetemistákat is egyre nagyobb körben kívánunk bevonni, leginkább a szociális és a turizmushoz kapcsolódó szakokról.

A rendezvény fő szervezői: Gyeregyalog.hu Közhasznú Egyesület, People First Egyesület – Pécs, Orfű Turisztikai Egyesület. A szervező bizottságban természetesen kiemelt helyet kapnak fogyatékossággal élők.

A programokról folyamatosan hírt adunk a https://www.facebook.com/turizmus.akadalymentes/ Facebook oldalon. Kérdéseket, önkéntesnek jelentkezőket örömmel várunk az akadalymentes.turizmus.nap@gmail.com címen.